Management-ondersteuning

In vervolg op een adviestraject zijn er mogelijkheden voor Management ondersteuning. Ook parttime Managementondersteuning op Interim basis is een optie, in te vullen naar de behoefte die er op dat moment bestaat. Aldus een klankbord bekend met uw bedrijfssituatie.

Senior expert op afroep

In de groeifase van uw onderneming is het niet nodig om dure krachten op directie niveau aan te stellen met alle risico´s van dien. U beschikt parttime over expert ondersteuning zonder extra maandelijkse salarispost. De tijdsbesteding is niet gebonden aan specifieke dagen en kan plaatsvinden verdeeld over de week/maand.

Interim manager

In geval van behoefte aan tijdelijk invulling bij een vacature, ziekte of calamiteit is het zaak om de continuïteit objectief in ogenschouw te nemen. Met het inschakelen van een ervaren Interim manager /adviseur is de open positie snel ingevuld en kan in alle rust gezocht worden naar een blijvende oplossing.

Resultaat dat er toe doet

In het overname veld mislukt 85 % van de overdrachten. Bij VESTDIJK zijn de uitgangspunten realistisch en laten we zaken die te mooi zijn om waar te zijn graag aan de collegae.

Persoonlijke commitment

Bij VESTDIJK geen junior adviseur die aan de slag gaat met uw senior vraagstukken. Hooguit treft u een junior uurtarief en academische titels met een praktische aanpak.

Ruime ervaring en netwerk

20+ jaar ervaring als (statutair) bestuurder, interim manager en ondernemer. Professioneel netwerk om op diverse terreinen te schakelen. Bekijk bijvoorbeeld de BusinessITScan