Advisering

Overname

Uitbreiding van de onderneming en/of beëindiging van het werkzame leven gebeurt veelal middels bedrijfsoverdracht. Heeft u als ondernemer zelf al 10-tallen bedrijfsoverdrachten verzorgd of laat u de regie liever aan een specialist over? Uw accountant maakt getrouw de jaarcijfers op en is veelal uw vertrouwenspersoon. Is hij of zij ook de expert om uw bedrijfsactiviteiten te waarderen en te verkopen?

Te veel belasting betalen doet geen enkele ondernemer graag, maar heeft uw belastingadviseur ook verteld dat het goed is om al ruim voor een bedrijfsoverdracht te bekijken of je onderneming verkoop klaar is?

Een ervaren/ onafhankelijk adviseur op dit vlak levert u in het proces veel meer op dan het kost! De VALUE PRO methode is daarom aan te bevelen.

Financiering

Waar het gaat de om aankoop van een onderneming, bedrijfspand of productiemiddel is er veelal een behoorlijk investering vereist. Denk daarnaast bij financiering ook aan optimalisatie van het werkkapitaal!

Ziet u de huisbankier nog wel eens op de koffie komen? Heeft uw accountant nog zicht op wie er zich allemaal in het financieringslandschap begeven?

De eerlijkheid gebied te zeggen dat wij ook moeite hadden om het landschap aan financiers te volgen. Om die reden heeft Vestdijk zich enige tijd terug aangesloten bij het Financieringsgilde. Met een 30-tal aangesloten kantoren hebben we gezamenlijk afspraken met meer dan 50 financiers en op die wijze kunnen we MKB ondernemingen op alle facetten bedienen.

Voor meer informatie kijk bij financieringsgilde.

Strategisch

Hoe de business te ontwikkelen, organisatieontwikkeling, meer jaren planning, second opinion. Zit u als ondernemer wel eens in dubio over bepaalde strategische beslissingen? Met wie kun je dan als ondernemer over de toekomst van je bedrijf filosoferen, zonder kort door de bocht conclusies? Bij twijfel ga je voor een second opinion naar een andere arts!

Zoek je ook een expert bij twijfel over de strategie of rentabiliteit van je bedrijf? Maak vrijblijvend een afspraak voor een WITP (Kennismakingswandeling)

Bestuur, herstructurering & governance

Interim Bestuur

In het geval er door een ongeval, ziekte of anderszins behoefte is aan tijdelijk professioneel bestuur dan zijn er bij Vestdijk mogelijkheden om dit part time in te vullen. Als ervaren bestuurder/manager wordt de onderneming tijdelijk geleid en kan de scepter in overleg weer worden overgegeven als het moment daar is. In veel gevallen geeft dit rust binnen de familie/ het gezin om zo de zorg van het bedrijf tijdelijk in goede handen te weten.

Herstructurering

Ook wel zwaar weer/recovery genoemd. Wat te doen als het vijf voor 12 is en de continuïteit in gevaar dreigt te komen? Als het vertrouwen en geduld van financiers begint op te raken? Bij zwaar weer/ herstructurering kan de inzet als adviseur of tijdelijk (mede) bestuurder helpen om de zaak weer op de rails te krijgen en te werken aan de continuïteit van de onderneming.

Laat de nachtrust niet gedurende lange tijd verstoord zijn door de zorg over de continuïteit van uw onderneming. Het is later dan u verondersteld, onderken de situatie en neem contact op ruim voor de klok 12 uur slaat!

Commissaris rol

Binnen de grotere MKB- en familiebedrijven krijgt governance ook een steeds belangrijkere plaats. Als pleitbezorger voor de invulling van professioneel toezicht binnen MKB bedrijven kom ik graag hierover in gesprek. Een rol als commissaris behoort hierbij ook tot de mogelijkheden.

In dat kader is er ruime (praktijk) ervaring in het werken met Ondernemingsraden (zelf ook voorzitter, secretaris van OR geweest en lid Centrale Ondernemingsraad) en bepaling van de strategie binnen ondernemingen en uitvoering daaraan geven.