Het contrast kan dit voorjaar niet groter zijn

De laatste crisis was in 2008 en zijn de meesten al vergeten. Ruim 10 jaar verder zijn die bestanden gewist. Ondernemers zijn in de regel positief en kijken niet graag lang achterom. Hoe was het ook alweer: destijds waren het de banken die een belangrijke rol speelden en veel ondernemingen het vuur aan de schenen legde om daarmee zelf te kunnen blijven leven (al dan niet gesteund of overgenomen door de Staat). De omzet van bedrijven liep destijds (langzaam) terug door het wegvallen van een deel van de vraag, terwijl diverse verplichtingen door liepen.

Hoe anders is het nu: Omzetten vallen in sommige gevallen weg binnen een termijn van dagen/weken, soms met percentages richting de 100%. Verplichtingen lopen gewoon door.

In tegenstelling tot 2008 bieden overheid en banken nu steun aan getroffen ondernemers en ondernemingen door (deels) te compenseren in de loonkosten, noodkredieten te verstrekken en aflossingen op te schuiven. Daarbij wordt er ook op grote schaal uitstel/afstel van huurbetalingen geboden. In 2008 werden de schapen van de bokken gescheiden aan de hand van een solide balans en de mogelijkheden om tijdig mee te bewegen met de economische impact. Bedrijven met een toen als “luie balans” omschreven solide balans /basis wisten de malaise over het algemeen goed te doostaan.

Verschillende sectoren raken nu van het ene op het andere moment vrijwel de gehele omzet kwijt. Ondersteuning voor de loonsom werd toegezegd en het idee was in aanvang dat rond de Pasen het lijden wel afgelopen zou zijn……….

de knop van de economie weer aan en gaan met die banaan!

Intussen begint het besef rap door te dringen dat we rekening moeten houden met een (zeer) ernstige crisis die nog lange tijd voelbaar gaat zijn. Het 1e kwartaal was voor veel bedrijven in de regel nog best wel goed te noemen, Corona had slechts een beperkt effect op een deel van maart.

Het 2e kwartaal en verder wordt het natuurlijk anders. De economie weer aanzetten zal niet zo vanzelf gaan als gedacht. Voor de horeca, hotels, retail, de dienstensector breed wordt het pompen of verzuipen. Ook daar geld nog steeds dat een sterke balans de kans op overleven sterk zal doen toenemen, maar over het algemeen zaten al veel bedrijven en ketens in die sectoren in een lastige positie. Met weinig vet op de botten zoals men zegt en gek genoeg zou een dergelijke toestand de kans om met Corona op de IC te belanden moeten beperken.

Voor andere sectoren blijft het de vraag hoe het zich de rest van het jaar zal ontwikkelen. Blijft het orderboek redelijk gevuld? Is de aanvoer van grondstoffen en onderdelen gewaarborgd? Hoe zijn andere vitale schakels in de keten in staat om te continueren. Zijn er scenario’s denkbaar waar we nu nog geen rekening mee houden?

In de loop van januari had tenslotte nog niemand gedacht hoe anders we nu in april/mei acteren! Hoe het er in de 2e helft van 2020 bij zal staan kunnen we ook nog niet bedenken, laat staan 2021 en verder.

Het contrast kan dit voorjaar niet groter zijn; schitterend zonnetje, mooie temperaturen en (straks) heel veel ondernemers in zwaar weer.

Maak het vooral niet te ingewikkeld.

Eddy Korevaar, Vestdijk

Scenario planning nieuwe stijl (hou het vooral eenvoudig!)

Mooi opgeschreven zult u denken, maar wat nu? Vanaf de zijlijn is het tenslotte allemaal gemakkelijk om te zeggen hoe het moet, maar ga er als ondernemer maar eens aanstaan. De beste stuurlui staan aan wal zoals het gezegde zo mooi klinkt. Mijn advies is om in elk geval diverse scenario’s uit te werken. Er is waarschijnlijk een prognose voor 2020 op maand of 4 weken basis (en mogelijk ook nog voor de jaren erna). Haal die prognose weer uit de prullenbak en zet de nieuwe verwachtingen voor 2020 per maand/ 4-weken ernaast. Productievolume, omzet, kosten enz. Maak vervolgens een optimistisch en een pessimistisch scenario daarnaast. U heeft als het goed is nu 4 scenario’s: Origineel 2020, “Corona 2020”, Optimistisch 2020 en Pessimistisch 2020.

Maak het vooral niet te ingewikkeld. Ik zie soms Excel programma’s met eindeloze tabbladen en een keur aan formules en uitkomsten tot 3 cijfers achter de komma. Doe dat niet (!), hou het simpel, probeer het allemaal zo veel mogelijk op 1 A4 te krijgen. In die eindeloze Excelbladen zitten soms merkwaardige formules en berekeningen en voor je het weet rekenen die fouten oneindig door.

Hou het dus simpel, voorspellen is al moeilijk genoeg!

Herhaal deze exercitie elke maand/ 4 weken en pas de scenario’s telkens aan met invulling van de realiteit over de afgelopen periode en het op basis van de uitkomsten en nieuwe inzichten aangepaste Optimistische en Pessimistische scenario. Op enig moment zult u het gevoel krijgen op welke lijn u ongeveer koerst en wat voorlopig het nieuwe normaal lijkt te worden.

Betrek de omgeving / stakeholders

De vraag blijft natuurlijk of die nieuwe realiteit op den duur voor een haalbaar businessmodel zorgt? De scenario planning gaat er in de loop der tijd voor zorgen dat de te nemen stappen helder zijn geworden en mogelijk ook al deels zijn uitgevoerd om de continuïteit te borgen. De uitkomsten van de voortschrijdende scenario planning zorgen voor acceptatie van de maatregelen bij stakeholders en kunnen daarbij ook gebruikt worden in de communicatie. Het is een kwestie van weer grip krijgen op de nieuwe werkelijkheid en vormt een uitstekende tool om het roer weer wat steviger in handen te krijgen.

Ik realiseer me dat het vanuit de eigen setting heel lastig is voldoende objectief naar de scenario’s /mogelijkheden te kijken en e.e.a. te beoordelen. Blijf daarom aan de hand van die exercitie in overleg met de omgeving/ stakeholders. De accountant is veelal geraadpleegd en heeft zich ongetwijfeld over de mogelijkheden van het ondersteuningspakket gebogen. In de onzekere toekomst kijken, scenario’s plannen in deze tijden is voor veel accountants eng en geeft grote onzekerheid. Een bedrijfskundige blik is meestal aangewezen om “out of the box” te denken en het vertrouwde los te laten. Schroom niet hierover te sparren om de scenario’s helder te krijgen en zodoende grip op de nieuwe werkelijkheid.

Of het allemaal voldoende zal zijn en een garantie op continuïteit oplevert is natuurlijk niet te zeggen. De conclusie van de exercitie kan op enig moment negatief zijn en dat is natuurlijk jammer. Met het gebruik van scenario’s is de kans dat dit gebeurt in elk geval een stuk kleiner; het is u niet overkomen en er is gelegenheid geweest om de bakens te verzetten voor zover die optie een realistisch scenario vormde.

Ik wil niet in mineur eindigen, maar een georganiseerd einde van het bedrijf kan ook veel ellende besparen. Hopelijk behoeft het met de scenario planning instrumenten niet zo ver te komen. Als ondernemer heeft u veelal de keuze om zelf geld in het (behoud van het) bedrijf te steken of niet. Die keuze wilt u ten overstaan van de omgeving/ familie tenslotte op een verantwoorde manier maken.

Ik heb geprobeerd de blog dit keer kort te houden. U moet tenslotte aan de gang!

Blijf vanzelfsprekend wel benieuwd naar uw ervaringen met scenario planning.

Succes er mee.

Ontvang gratis periodiek actuele Business tips, die je bovendien direct toe kan passen:

Whitepaper naar keuze

Je kunt je natuurlijk op elk moment weer voor de tips afmelden.